Widok Gdańsk

ZAUFALI NAM:

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

Projekt pt.  “Opracowanie prototypu pojazdu półautonomicznego do niszczenia min bez niszczenia pojazdu, kr. PELIKAN – Opis PELIKAN

Projekt pt. “Inteligentny system monitorowania obszarów wokół gazociągów do automatycznej detekcji i klasyfikacji anomalii infrastruktury gazowniczej (iDiaGaSys). – Opis IdIaGaSys

Projekt pt. “Opracowanie prototypu zaawansowanego technologicznie systemu informatycznego umożliwiającego zautomatyzowanie procesu analizy obrazów uzyskanych z ukrytych urządzeń optoelektronicznych” nr projektu: BIO11/02/06/2021 – Opis IMAD

Projekt pt. “Prototyp mobilnego wieloczujnikowego systemu obserwacyjnego przeznaczonego do zabezpieczenia strefy nadgranicznej” nr projektu: DOB BIO11/03/09/2021 – Opis SOWA

Projekt pt. „Mobilny Punkt Dystrybucyjny Infrastruktury Teleinformatycznej (MPDIT)” – nr projektu: DOB-BIO9/02/01/2018 MPDIT BIO9

Projekt pt. „Perymetria na obszarach podmokłych/przybrzeżnych/rzekach” – nr projektu: DOB-BIO9/25/01/2018 RiverGUARD BIO9

Projekt pt. „Opracowanie platformy integrującej dane pochodzące z systemów obserwacyjnych Straży Granicznej oraz platformy symulacyjnej do prowadzenia szkoleń” – nr projektu: DOB-BIO0/23/01/2019 PADOS BIO9 – Opis PADOS

Projekt pt. „System przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń powstałych w wyniku bezprawnego i celowego użycia platform mobilnych (latających, pływających)” – nr projektu: DOB-BIO7/16/03/215 ANTYDRON BIO7

rojekt pt. “System monitorowania obszarów morskich w dolnej półsferze oraz analizy i archiwizowanie danych rozpoznawczych” – nr projektu: DOBR/0067/R/ID2/2012/03

Projekt pt. “Ochrona granicy państwowej na Zalewie Wiślanym przy wykorzystaniu nowoczesnych metod wykrywania zdarzeń”– nr projektu: DOBR/0020/R/ID3/2013/03

Projekt pt. „Integrator Sygnałów Wizyjnych (ISW)” – nr projektu: DOB-BIO7/01/02/2015 ISW BIO7 –  PDF

POKAŻ WIĘCEJ


Ostatnie wpisy

Aktualności

Zakończenie przez ABW certyfikacji siedziby i laboratorium Vortex

VORTEX znalazł się w gronie podmiotów gospodarczych posiadających świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowanie sprawdzające zakończyło się wydaniem 5 grudnia 2023 r. świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia. …

MSPO 2023

Dziękujemy Wszystkim za odwiedzenie nas na tegorocznych targach MSPO, gdzie prezentowane były dwa produkty:  Na stoisku WAT : Prototyp mobilnego wieloczujnikowego systemu obserwacyjnego przeznaczonego do zabezpieczenia strefy nadgranicznej p.k. SOWA. …

Vortex z nagrodą POLSECURE !

Podczas tegorocznych Targów firma VORTEX otrzymała nagrodę Polsecure za Mobilny Punkt Dystrybucji Infrastruktury Teleinformatycznej, stanowi ona potwierdzenie wysokiej innowacyjności oraz jakości, którą Spółka konsekwentnie wdraża w swoim działaniu. Ponadto Gestor …

KOMUNIKATY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Informacja  – Dotycząca zakupu centralnego systemu archiwizacji i przetwarzania danych na potrzeby
realizacji projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr
DOB/BIO11/02/06/2020 pn. „Opracowanie prototypu zaawansowanego technologicznie systemu
informatycznego umożliwiającego zautomatyzowanie procesu analizy obrazów uzyskanych z ukrytych urządzeń optoelektronicznych”.- IMAD – Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu-14.02.2023

Zapytanie ofertowe – Zakupu centralnego systemu archiwizacji i przetwarzania danych na potrzeby
realizacji projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr
DOB/BIO11/02/06/2020 pn. „Opracowanie prototypu zaawansowanego technologicznie systemu
informatycznego umożliwiającego zautomatyzowanie procesu analizy obrazów uzyskanych z ukrytych urządzeń optoelektronicznych”.- Specyfikacja IMAD, Dokumenty IMAD

Informacja – Dostawa optoelektronicznej głowicy obserwacyjnej dla BSP
na potrzeby realizacji projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju nr DOB-BIO11/03/09/2021 pn.
„Prototyp mobilnego wieloczujnikowego systemu obserwacyjnego
przeznaczonego do zabezpieczenia strefy nadgranicznej” – Unieważnienie przetargu-18.07.2022

Informacja – Dostawa optoelektronicznej głowicy obserwacyjnej dla BSP
na potrzeby realizacji projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju nr DOB-BIO11/03/09/2021 pn.
„Prototyp mobilnego wieloczujnikowego systemu obserwacyjnego
przeznaczonego do zabezpieczenia strefy nadgranicznej” – Przedłużono termin składania ofert do 14.07.2022 r.

Zapytanie ofertowe – Dostawa optoelektronicznej głowicy obserwacyjnej dla BSP
na potrzeby realizacji projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju nr DOB-BIO11/03/09/2021 pn.
„Prototyp mobilnego wieloczujnikowego systemu obserwacyjnego
przeznaczonego do zabezpieczenia strefy nadgranicznej” – SIWZ

Zapytanie ofertowe – Dostawa Mobilnej Taktycznej Stacji Bazowej Systemu LTE. W ramach projektu DOB-BIO9/02/01/2018 (MPDIT)
(04.02.2022) – SIWZ

Pytania i Odpowiedzi – Dostawa Mobilnej Taktycznej Stacji Bazowej Systemu LTE. W ramach projektu DOB-BIO9/02/01/2018 (MPDIT)
(09.02.2022) – PDF

Informacja o wyniku – Dostawa Mobilnej Taktycznej Stacji Bazowej Systemu LTE. W ramach projektu DOB-BIO9/02/01/2018 (MPDIT)
(28.02.2022) – PDF

Informacja o wyniku – Opracowanie technologii produkcji systemu automatycznego pozycjonowania anten radioliniowych. W ramach projektu DOB-BIO9/02/01/2018 (MPDIT)
(01.12.2020) – Informacja – 01.12.2020

Zapytanie ofertowe –  Opracowanie technologii produkcji systemu automatycznego pozycjonowania anten radioliniowych. W ramach projektu DOB-BIO9/02/01/2018 (MPDIT) (27.10.2020) – SIWZ

Informacja o wyniku – Dostawa Mobilnej Stacji Bazowej Tetra oraz Przemiennika DMR (23.04.2020) – Informacja – 28.05.2020

Informacja o wyniku – Dostawa mobilnego punktu dystrybucyjnego infrastruktury teleinformatycznej – bez montażu wyposażenia specjalnego (MPDiT)  (09.04.2020) – Informacja – 28.05.2020

Zapytanie ofertowe – Dostawa Mobilnej Stacji Bazowej Tetra oraz Przemiennika DMR (23.04.2020) – SIWZ

Zapytanie ofertowe – Dostawa mobilnego punktu dystrybucyjnego infrastruktury teleinformatycznej – bez montażu wyposażenia specjalnego (MPDiT)  (09.04.2020) – SIWZ

Zapytanie ofertowe – Mobilny system zasilania i przetwarzania danych (MSZiP) – SIWZ (16.03.2020)

Zapytanie ofertowe – Multi-funkcyjny mobilny system zabezpieczenia energetycznego (MMS-ZE) (11.05.2018)

Zapytanie ofertowe – Testy łączy telekomunikacyjnych SIWZ (23.06.2017)

Zapytanie ofertowe – Konsola operatora i administratora systemu ISW – protokół wyboru oferty (9.03.2017)

Zapytanie ofertowe – Konsola operatora i administratora systemu ISW ZMIANA OGŁOSZENIA 2 (zmiana terminu) (6.02.2017)

Zapytanie ofertowe – Konsola operatora i administratora systemu ISW – ZMIANA OGŁOSZENIA (zmiana terminu) (28.02.2017)

Zapytanie ofertowe – Konsola operatora i administratora systemu ISW – SIWZ (14.02.2017)  

Wybór wykonawcy AMAD (27.01.2017)  

Uzupełnienie zapytania AMAD (19.01.2017)  

Zapytanie ofertowe – AMAD SIWZ (18.01.2017)  

Zapytanie ofertowe – Set Top Box i sterownik – zmiana ogloszenia (31.01.2017)  

Zapytanie ofertowe – Set-top box i sterownik – SIWZ (12.01.2017)  

Zapytanie ofertowe – Zabudowa-pojazdu-specjalnego-mcd – wybór oferty (5.12.2016)  

Zapytanie ofertowe – Zabudowa pojazdu specjalnego mcd – zmiana zapytania (terminu) (15.11.2016)  

Zapytanie ofertowe – Zabudowa-pojazdu-specjalnego-mcd SIWZ (10.11.2016)  

Zapytanie ofertowe – Set-top-box – wybór oferty (5.12.2016)  

Zapytanie ofertowe – Set-top-box – zmiana zapytania (terminu) (15.11.2016)  

Zapytanie ofertowe – Set-top-box SIWZ (10.11.2016)  

Zapytanie ofertowe – Antena szerokopasmowa – wybór oferty (16.09.2016)  

Zapytanie ofertowe – Antena szerokopasmowa – zmiana zapytania (terminu) (12.09.2016)  

Zapytanie ofertowe – Antena szerokopasmowa SIWZ (31.08.2016)  

Zapytanie ofertowe – Wzmacniacz liniowy RF – protokół wyboru oferty (21.09.2016)  

Zapytanie ofertowe – Wzmacniacz liniowy RF – zmiana zapytania (terminu) (15.09.2016)  

Zapytanie ofertowe – Wzmacniacz liniowy RF – zmiana zapytania (terminu) (12.09.2016)  

Zapytanie ofertowe – Wzmacniacz liniowy RF SIWZ (31.08.2016)  

Zapytanie ofertowe – Antena szerokopasmowa dookólna ogłoszenie o unieważnieniu (1.09.2016)  

Zapytanie ofertowe – Antena szerokopasmowa dookólna SIWZ (22.08.2016)  

Zapytanie ofertowe – Oprogramowanie specjalistyczne – protokół wyboru oferty  

Zapytanie ofertowe – Oprogramowanie specjalistyczne zmiana zapytania (terminu) (20.07.2016)  

Zapytanie ofertowe – Oprogramowanie specjalistyczne SIWZ (14.07.2016)  

Zapytanie ofertowe – Programowanie specjalistyczne Ogłoszenie o unieważnieniu (11.07.2016)  

Zapytanie ofertowe – Programowanie specjalistyczne SIWZ (24.06.2016)  

Zapytanie ofertowe – Mobilne Centrum Dowodzenia protokół wyboru oferty (24.06.2016)  

Zapytanie ofertowe – Mobilne Centrum Dowodzenia 2 SIWZ (10.06.2016)  

Zapytanie ofertowe – Wzmacniacz liniowy RF Ogłoszenie o unieważnieniu (20.06.2016)  

Zapytanie ofertowe – Wzmacniacz liniowy RF – zmiana zapytania (terminu) (10.06.2016)  

Zapytanie ofertowe – Wzmacniacz liniowy RF – Pytania do treści SIWZ i odpowiedzi (8.06.2016)  

Zapytanie ofertowe – Wzmacniacz liniowy RF SIWZ (31.05.2016)  

Zapytanie ofertowe – Dostawa sprzętu RF typu SDR z oprogramowaniem wybór oferty (6.06.2016)  

Zapytanie ofertowe – Dostawa sprzętu RF typu SDR z oprogramowaniem – zmiana zapytania 2 (terminu) (20.05.2016)  

Zapytanie ofertowe – Dostawa sprzętu RF typu SDR z oprogramowaniem – zmiana zapytania (terminu) (16.05.2016)  

Zapytanie ofertowe – Dostawa sprzętu RF typu SDR z oprogramowaniem SIWZ (5.05.2016)  

Zapytanie ofertowe – Mobilne Centrum Dowodzenia – anulowanie zapytania  

Zapytanie ofertowe – Mobilne Centrum Dowodzenia – zmiana zapytania 2 (terminu) (20.05.2016)  

Zapytanie ofertowe – Mobilne Centrum Dowodzenia – zmiana zapytania (terminu) (11.05.2016)  

Zapytanie ofertowe – Mobilne Centrum Dowodzenia SIWZ (4.05.2016)  

Zamknięte