Zakończenie przez ABW certyfikacji siedziby i laboratorium Vortex

VORTEX znalazł się w gronie podmiotów gospodarczych posiadających świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowanie sprawdzające zakończyło się wydaniem 5 grudnia 2023 r. świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia. Uzyskane przez Spółkę świadectwa są potwierdzeniem posiadania, w związku z realizacją umów lub zadań, zdolności do ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem informacji niejawnych o następujących klauzulach:

  1. Rzeczpospolitej Polskiej oznaczonych klauzulą TAJNE oraz POUFNE,
  2. Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą SECRET UE/EU SECRET oraz CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL,
  3. Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych klauzulą NATO SECRET oraz NATO CONFIDENTIAL.