Vortex z nagrodą POLSECURE !

Podczas tegorocznych Targów firma VORTEX otrzymała nagrodę Polsecure za Mobilny Punkt Dystrybucji Infrastruktury Teleinformatycznej, stanowi ona potwierdzenie wysokiej innowacyjności oraz jakości, którą Spółka konsekwentnie wdraża w swoim działaniu.

Ponadto Gestor – Komenda Głowna Policji wyraziła zainteresowanie natychmiastowym przejęciem jego wyniku i wdrożeniem do służby.

Informacje prasowe Policja

Informacje prasowe Targi