Vortex podpisał umowę z generalnym wykonawcą na budowę nowej siedziby oraz własnego laboratorium badawczego

W 2018 roku Zarząd Vortex podjął decyzję o przeniesieniu dotychczasowej siedziby. Po analizie możliwości rynkowych dotyczących wymogów, które powinna spełnić nowa lokalizacja, a w szczególności okoliczności prawnych zdecydowano się na budowę nowego budynku oraz własnego laboratorium, które zostało zaprojektowane wg specyficznych wymagań firmy.

W 2018 roku zakupiono odpowiedni teren w przygotowano dokumentację na podstawie której w 2019 r. uzyskano pozwolenie na budowę w 2020 roku podpisano Umowę z generalnym wykonawcą i rozpoczęto prace. Planowane zakończenie inwestycji początek 2021 r.