Vortex jako uczestnik konsorcjum z sukcesem zakończył dwa projekty badawczo rozwojowe skierowane dla potrzeb MSWiA