Oferta

Wieloletnie doświadczenie założycieli Vortex Sp. z o.o. zaowocowało nawiązaniem współpracy  z przedsiębiorcami, których usługi pozwoliły na poszerzenie oferty spółki o takie usługi jak:

  • budowa masztów stalowych
  • usługi realizowane na wysokości (malowanie i zabezpieczenie antykorozyjne)
  • projektowanie i wykonywanie obudów dla urządzeń elektronicznych
  • spawanie aluminium i stali nierdzewnej

Vortex Sp. z o.o. ma w swoim portfolio także prace badawczo-rozwojowe realizowane dla instytutów naukowych. Doświadczenia zdobyte przy ich realizacji pozwoliły naszym specjalistom na współpracę z pracownikami naukowymi ww. instytucji, a tym samym na poszerzenie posiadanej wiedzy i umiejętności.

Siedziba Spółki mieści się w Gdańsku przy Alei Grunwaldzkiej 28, gdzie użytkowane pomieszczenia zaadaptowano do standardu umożliwiającego przechowywanie i pracę nad projektami posiadającymi klauzulę bezpieczeństwa „TAJNE”.

Produkty ICOM – profesjonalne

Produkty ICOM – morskie