Zgłoś kandydaturę na rezerwat

Zgłoś kandydaturę na rezerwat

Na prośbę KLUBU PRZYRODNIKA informujemy, że „W połowie lipca, przy współpracy szeregu osób, organizacji i instytucji, KLUB PRZYRODNIKA rozpoczął zaplanowaną na kilka lat akcję przywracania odpowiedniego znaczenia rezerwatowej ochronie przyrody i nadrabiania zaległości w tym zakresie. W każdym województwie akcją kierować będą koordynatorzy regionalni/ specjaliści z zakresu ochrony przyrody lub ich zespoły, współpracujący z zainteresowanymi osobami i instytucjami, gromadzący i weryfikujący dane. Na pierwszym etapie prac, w ciągu około roku, zamierzamy zgromadzić podstawową wiedzę o obiektach o których istnieją stosunkowo aktualne, nie starsze niż 10 lat, dane literaturowe bądź spójne i wiarygodne materiały niepublikowane, pozwalające wypełnić prostą kartę obiektu”.

Pod poniższym adresem znaleźć można podstawową informacje o akcji oraz linki do wykazu i adresów koordynatorów regionalnych i prostej karty wstępnego zgłoszenia obiektu, do wypełnienia jako arkusz programu exel.

 http://www.kp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1110&Itemid=585