Tworzenie i analiza map

Opracowania kartograficzne obok prac terenowych są jednym z podstawowych źródeł informacji o środowisku geograficznym obszaru badań. Coraz szersza dostępność cyfrowych map, wykonanych zazwyczaj w technologii geoinformacyjnej, pozwala na stosunkowo proste ale z drugiej strony też szczegółowe opisanie środowiska geograficznego obszaru, który jest przedmiotem dowolnych badań środowiskowych.

Specjaliści naszej firmy w ramach wykonywanych analiz środowiskowych opracowują mapy tematyczne z wykorzystaniem programu Quantum GIS. Oto kilka przykładów.

bydgoszcz1 bydgoszcz2 wiatraki gp gp2