Pracownia Analiz Środowiska

Pracownia Analiz Środowiska to zespół doświadczonych specjalistów, którzy począwszy od 2012 roku postanowili współdziałać w celu poprawy jakości ochrony środowiska i sporządzanych w tym zakresie dokumentacji.
Zespół posiada wiedzę i doświadczenie potrzebne w realizacji wieloaspektowych projektów środowiskowych. Współpracując z cenionymi w branży profesjonalistami, osiągamy znakomite efekty w tworzeniu dokumentacji środowiskowych.
Swoją ofertę kierujemy zarówno do jednostek samorządu terytorialnego, jak i firm oraz instytucji, których funkcjonowanie wiąże się z oddziaływaniem na środowisko.

Firma Vortex Sp. z o.o. informuje, że nie zamieszczała ogłoszeń o pracę dot. zatrudnienia pracowników fizycznych do produkcji opakowań, w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób umieszczających te ogłoszenia.

Oferta dla samorządów

Pracownia Analiz Środowiska współpracuje z jednostkami samorządów terytorialnych w celu realizacji zadań wynikających z przepisów Prawa ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dla jednostek samorządów terytorialnych wykonuje m.in.:

Oferta dla firm

Pracownia Analiz Środowiska oferuje współpracę firmom, które w ramach swojej działalności podejmują się nowych inwestycji lub muszą sprostać wymogom ochrony środowiska. Fachowa wiedza zespołu pozwala nam na zaproponowanie Państwu m.in. takich usług jak: